pl.edu.agh
Class Ostroslup

java.lang.Object
 extended by pl.edu.agh.Figura
   extended by pl.edu.agh.Ostroslup

public class Ostroslup
extends Figura

Klasa Ostroslup, dziedziczaca po klasie Figura. Zawiera metody sluzace do obliczania objetosci i pola powierzchni oraz skalowania dlugosci bokow.


Constructor Summary
Ostroslup(double a, double b, double h)
          Konstruktor Ostroslupa
 
Method Summary
 double liczObjetosc()
          Funkcja liczaca objetosc ostroslupa
 double liczPole()
          Funkcja liczaca pole powierzchni ostroslupa
 void skaluj(double s)
          Funkcja skalujaca wszystkie parametry ostroslupa
 void skalujA(double s)
          Funkcja skalujaca dlugosc pierwszego boku podstawy ostroslupa
 void skalujB(double s)
          Funkcja skalujaca dlugosc drugiego boku podstawy ostroslupa
 void skalujH(double s)
          Funkcja skalujaca wysokosc ostroslupa
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Ostroslup

public Ostroslup(double a,
         double b,
         double h)
Konstruktor Ostroslupa

Method Detail

liczPole

public double liczPole()
Funkcja liczaca pole powierzchni ostroslupa


liczObjetosc

public double liczObjetosc()
Funkcja liczaca objetosc ostroslupa


skalujA

public void skalujA(double s)
Funkcja skalujaca dlugosc pierwszego boku podstawy ostroslupa


skalujB

public void skalujB(double s)
Funkcja skalujaca dlugosc drugiego boku podstawy ostroslupa


skalujH

public void skalujH(double s)
Funkcja skalujaca wysokosc ostroslupa


skaluj

public void skaluj(double s)
Funkcja skalujaca wszystkie parametry ostroslupaCopyright © 2010. All Rights Reserved.