pl.edu.agh
Class Prostopadloscian

java.lang.Object
 extended by pl.edu.agh.Figura
   extended by pl.edu.agh.Prostopadloscian

public class Prostopadloscian
extends Figura

Klasa Prostopadloscian, dziedziczaca po klasie Figura. Zawiera metody sluzace do obliczania objetosci i pola powierzchni oraz skalowania dlugosci bokow.


Constructor Summary
Prostopadloscian(double a, double b, double c)
          Konstruktor Prostopadloscianu
 
Method Summary
 double liczObjetosc()
          Funkcja liczaca objetosc prostopadloscianu
 double liczPole()
          Funkcja liczaca pole powierzchni prostopadloscianu
 void skaluj(double s)
          Funkcja skalujaca wszystkie parametry prostopadloscianu
 void skalujA(double s)
          Funkcja skalujaca dlugosc pierwszego boku prostopadloscianu
 void skalujB(double s)
          Funkcja skalujaca dlugosc drugiego boku prostopadloscianu
 void skalujC(double s)
          Funkcja skalujaca dlugosc trzeciego boku prostopadloscianu
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Prostopadloscian

public Prostopadloscian(double a,
            double b,
            double c)
Konstruktor Prostopadloscianu

Method Detail

liczPole

public double liczPole()
Funkcja liczaca pole powierzchni prostopadloscianu


liczObjetosc

public double liczObjetosc()
Funkcja liczaca objetosc prostopadloscianu


skalujA

public void skalujA(double s)
Funkcja skalujaca dlugosc pierwszego boku prostopadloscianu


skalujB

public void skalujB(double s)
Funkcja skalujaca dlugosc drugiego boku prostopadloscianu


skalujC

public void skalujC(double s)
Funkcja skalujaca dlugosc trzeciego boku prostopadloscianu


skaluj

public void skaluj(double s)
Funkcja skalujaca wszystkie parametry prostopadloscianuCopyright © 2010. All Rights Reserved.