Zamiana jednostek


Tablica 1.1.2: Tabela przedrostków
Czynnik Przedrostek Symbol Czynnik Przedrostek Symbol
$ 10^{24}$ jota Y $ 10^{-24}$ jokto y
$ 10^{21}$ zeta Z $ 10^{-21}$ azepto z
$ 10^{18}$ eksa E $ 10^{-18}$ atto a
$ 10^{15}$ peta P $ 10^{-15}$ femto f
$ 10^{12}$ tera T $ 10^{-12}$ piko p
$ 10^{9}$ giga G $ 10^{-9}$ nano n
$ 10^{6}$ mega M $ 10^{-6}$ mikro $ \mu$
$ 10^{3}$ kilo k $ 10^{-3}$ mili m
$ 10^{2}$ hekto h $ 10^{-2}$ centy c
$ 10^{1}$ deka da $ 10^{-1}$ decy d

2013-01-27