Prędkość fali

Rysunek 9.4.1: Dwa zdjęcia migawkowe fali z rysunku 9.3.2 wykonane w chwilach $ t=0$ i $ t=\Delta t$ . Ponieważ fala porusza się w prawo z prędkością $ \mbox{$\vec{\mathbf{v}}$}$ , cała krzywa przesuwa się na odległość $ \Delta x$ w czasie $ \Delta t$ . Punkt odpowiadający maksimum ``podróżuje'' razem z falą, ale element liny porusza się tylko w górę i w dół
\includegraphics{rysunki/rys9_4_1/rys9_4_1.eps}
2013-01-27